Kreativno-edukativne aktivnosti

Fruška Gora kao botanička bašta

 

Pomoću aplikacije „Telenor botanički izazov“ deca i mladi će kroz fizičku aktivnost i vežbe orijentiringa moći da saznaju više o tatarskim orlovim noktima, ginku bilobi, ringlovu, bradavičastoj kurikovini i mnogim drugim biljkama.

Botanička bašta „Stražilovo“ je prva botanička bašta u Nacionalnom parku „Fruška Gora“.Osnovna ideja nastanka ovog projekta bila je da deci na zanimljiv i inovativan način,a kroz primenu digitalnih rešenja, približi prirodu i ukaže na značaj njenog očuvanja i zaštite.

Dramske aktivnosti

 

Aktivnim učestvovanjem u drami deca ispoljavaju svoju spontanost, samostalnost I maštu, a kroz jednostavne dramske forme oni istražuju sebe, svet oko sebe, svoje ponašanje i svoje odnose sa svetom.

U igrovnim aktivnostima koje se oslanjaju na dramu kod dece se podstiču gotovo svi razvojni aspekti: imaginacija, koncentracija, percepcija, samokontrola, fleksibilnost, izražajnost i tečnost u govoru samo su neke od njih.

Umetničke aktivnosti

 

Cilj ovih radionica je da pokrene maštovitost i originalnost kod dece. Prilagođena je svim uzrastima, tako da deca mogu uživati i razvijati svoju kreativnost u različitim pravcima.

Umetničke aktivnosti imaju mnogostruki značaj u dečjem razvoju,od stimulisanja čula i sticanja samopouzdanja, do razvoja socijalnih sposobnosti, kao i sposobnosti za rešavanje problema.

Svet oko mene

 

Edukativne radionice su zasnovane na raznovrsnim sadržajima i eksperimentima koji za cilj imaju da deci približe biljni I životinjski svet koji ih okružuje, kao I prirodne pojave koje na taj živi svet utiču. Posebna pažnja je usmerena na istraživanje flore I faune Fruške Gore.

Na koji način deca najbolje uče o životnoj sredini? Tako što je iskuse I dožive.

Muzička vrteška

 

Muzika se najčešće vezuje za uživanje i zadovoljstvo, međutim njena edukativna uloga je veoma značajna. Muzika podstiče socijalne veštine kod deteta I iskazuje njihovu emocionalnu prirodu. Ona razvija inteligenciju, koordinaciju, sposobnost koncentracije, kao i razvoj kreativnosti i individualnosti svakog deteta.

Muzička vrteška predstavlja aktivnost u kojoj je svet muzike i igre objedinjen i prvenstveno ima za cilj da se deca kroz muziku druže, opuste I igraju.

Pod zvezdanim nebom

 

Ova radionica decu uvodi u tajne nebeskog svoda, upoznaje ih sa osnovnim principima astronomije i otkriva im mnoštvo zanimljivosti i objašnjenja od toga kako se planete i sateliti kreću, od čega se sastoji rep komete, koja sazvežđa prepoznajemo na nebu, pa sve do pomračenja Meseca i Sunca.

Kako je nastalo Sunce? Koja planeta je najtoplija, a koja najveća? Kako spavaju astronauti?

Ekološke radionice

 

Ekološke radionice imaju za cilj da se deca upoznaju sa osnovnim ekološkim pojmovima i da im se ukaže na neophodnost racionalnog korišćenja prirodnih resursa. Ekološki sadržaji koncipirani su tako da deci mogu pružiti znanja o negativnom dejstvu zagađenog vazduha, zemljišta, vode, o načinu sprečavanja i zaštiti od negativnih uticaja.

Ekologija je, pre svega, način života. Učeći o ekologiji i zaštiti životne sredine deca stiču navike koje će primenjivati do kraja života.

Iznesi svoj stav

 

Ova radionica ima za cilj otvoreno i slobodno ispoljavanje svojih misli,stavova i osećanja. Primenom kritičkog mišljenja deca se uključuju u proces saznavanja što dovodi do otvorenosti za promene, uspeha u rešavanju problema i do samopouzdanja u iskazivanju sopstvenih misli i osećanja. Grupne aktivnosti omogućavaju deci da čuju mišljenja svojih vršnjaka i uče ih da sarađuju, a ne da stvaraju osude i pretpostavke.

Sposobnost kritičkog mišljenja oduvek je bila važna, ali čini se da nikada nije bila bitna kao sada, u vremenu stalnih i brzih promena. Misliti kritički znači biti radoznao, istraživati, preispitivati, kao i biti kadar sagledati stvari iz različitih uglova.

Lokacija kampa

„Pogledaj duboko u prirodu i onda ćeš sve bolje razumeti“

Albert Ajnštajn

Kontakt
  • 064-458-57-56 Vesna Pušic
  • vesnapusic@fruskarenje.rs
PRATITIE NAS NA:

Leto 2019
fruskarenje

Copyright ©2019 FRUŠKARENJE. All Rights Reserved